Công nghệ

Tiêu chuẩn E1 trên sàn gỗ Egger

Bảng kiểm nghiệm trên cho thấy sàn gỗ Egger dưới mức tiêu chuẩn về độ an toàn rất cao cho các chất phụ gia đặc biệt là Formaldehyd chất có thể gây ung thư cho người sử dụng ở dưới ngưỡng an toàn tuyệt đối .

Tiêu chuẩn E1 không còn xa lạ với thị trường và công nghệ gỗ công nghiệp. E1 là tiêu chuẩn bắt buộc theo quy định hóa chất về tỉ lệ các chất phụ gia trong sản phẩm gỗ công nghiệp đảm bảo an toàn cho người sử dụng .
Bản kiêm nghiệm tiêu chuẩn E1 trên sàn gỗ Egger

Bản kiểm nghiệm tiêu chuẩn E1 trên sàn gỗ Egger


Phương pháp thử nghiệm tại các trung tâm đủ thẩm quyền ván sợi ép tráng không được vượt quá một giá trị giới hạn  EN 120 (Photometrical - EN 120) 8 mg HCHO / 100g  ở độ ẩm của 6,5%. Linh hoạt tối đa trong môi trường sử dụng . 7 mg HCHO / 100g .Theo quy định California Ban Tài nguyên không khí (CARB) CCR-17-93120,2 (a) EPFS Nacheuropäischer Holzwerkstoffindustrie  ≤ 5 mg HCHO / 100g quá khô ban ở độ ẩm của giá trị giới hạn đục 6,5% (photometrical - EN 120)

Bảng kiểm nghiệm trên cho thấy sàn gỗ Egger dưới mức tiêu chuẩn về độ an toàn rất cao cho các chất phụ gia đặc biệt là Formaldehyd chất có thể gây ung thư cho người sử dụng ở dưới ngưỡng an toàn tuyệt đối .
Sàn gỗ Egger