Công nghệ

Công nghệ khóa hèm đa chiều UNI FIT!

Đơn dản cho việc lắp đặt các khe ghép sàn gỗ nhưng vô cùng vững chắc với các liên kết sàn . Ngoài ra Uni Fit giảm thiệu rủi ro hư hỏng tối đa cho việc tháo dỡ tái lắp đặt.

Sàn gỗ Egger sử dụng công nghệ hèm hóa Uni Fit cho tất cả các sản phẩm sàn gỗ Egger . Uni Fit được nghiên cứu trên thuộc tính liên kết góc . Đơn dản cho việc lắp đặt các khe ghép sàn gỗ nhưng vô cùng vững chắc với các liên kết sàn . Ngoài ra Uni Fit giảm thiệu rủi ro hư hỏng tối đa cho việc tháo dỡ tái lắp đặt
.
Công nghệ Uni Fit sàn gỗ Egger

Công nghệ Uni Fit sàn gỗ Egger

Uni Fit của sàn gỗ Egger dùng hèm liên kết 4 phía của sàn gỗ liên kết với nhau.Thuận tiện và vững chắc cho các kiểu lắp bán song sonh hay so le bắt chéo vẫn đảm bảo liên kết bề mặt sàn gỗ tốt nhất.
 
Lắp đặt dễ dàng với Uni Fit sàn gỗ Egger

Lắp đặt dễ dàng với Uni Fit sàn gỗ Egger

Không quá khó lắp đặt và tháo dỡ nhưng đảm bảo chất lượng mặt sàn . Uni Fit là những công nghệ được ứng dụng nhiều nhất tối ưu hóa thời gian lắp đặt sản phẩm Egger
Sàn gỗ Egger